Skeletal imaging of child abuse (non-accidental injury)

Amaka Offiah, Rick R. Van Rijn, Jeanette Mercedes Perez-Rossello, Paul K. Kleinman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

109 Citaten (Scopus)

Samenvatting

In recent years there has been a worldwide increased awareness that children are physically abused by their carers. Radiologists play a vital role in the detection of inflicted injuries. This article reviews the skeletal imaging findings seen in child abuse.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)461-470
Aantal pagina's10
TijdschriftPediatric Radiology
Volume39
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2009
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Skeletal imaging of child abuse (non-accidental injury)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit