Skeletal imaging of child abuse (non-accidental injury)

Amaka Offiah, Rick R. Van Rijn, Jeanette Mercedes Perez-Rossello, Paul K. Kleinman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

100 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Skeletal imaging of child abuse (non-accidental injury)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen