Skeletal Muscle Ultrasound: Correlation Between Fibrous Tissue and Echo Intensity

Sigrid Pillen, Ramon O. Tak, Machiel J. Zwarts, Martin M.Y. Lammens, Kiek N. Verrijp, Ilse M.P. Arts, Jeroen A. van der Laak, Peter M. Hoogerbrugge, Baziel G.M. van Engelen, Aad Verrips

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

417 Citaten (Scopus)

Samenvatting

In this study, we examined the correlation between muscle ultrasound and muscle structure. Echo intensity (EI) of 14 muscles of two golden retriever muscular dystrophy dogs was correlated to the percentage interstitial fibrous tissue and fat in muscle biopsy. A significant correlation between interstitial fibrous tissue and EI was found (r = 0.87; p < 0.001). The separate influence of interstitial fat on muscle EI could not be established as only little fat was present. We conclude that fibrous tissue causes increased muscle EI. The high correlation between interstitial fibrous tissue and EI makes ultrasound a reliable method to determine severity of structural muscle changes. (E-mail: s.pillen@cukz.umcn.nl).

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)443-446
Aantal pagina's4
TijdschriftUltrasound in Medicine and Biology
Volume35
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt. 2009
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Skeletal Muscle Ultrasound: Correlation Between Fibrous Tissue and Echo Intensity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit