Skin cornification proteins provide global link between ROS detoxification and cell migration during wound healing

Wilbert P Vermeij, Claude Backendorf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

67 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Skin cornification proteins provide global link between ROS detoxification and cell migration during wound healing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen