Skin metastases of osteogenic sarcoma: A case report with review of the literature

A. Derk Jan Ten Harkel, Pancras C.W. Hogendoorn, Roeland C.Y. Beckers, Arwen J. Sprij, Antonie H.M. Taminiau, H. J. Van Der Woude, Margreet Van Weel, Peter Hoogerbrugge

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)266
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Pediatric Hematology/Oncology
Volume19
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit