Sleep problems and impact of obstructive hydrocephalus in newly diagnosed pediatric brain tumor patients

Eva Hooft van Huijsduijnen, Marita Partanen, Martha Grootenhuis, Eelco Hoving, Myrthe A. Nuijts, Raphaële van Litsenburg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Citeer dit