SLNB in melanoma - DFS a true and cost-effective benefit?

Alexander C.J. Van Akkooi, Alexander M.M. Eggermont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)680
Aantal pagina's1
TijdschriftNature reviews. Clinical oncology
Volume11
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 5 nov. 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit