Small cell lung cancer

J. G. Mcvie, O. B. Dalesio, H. van Tinteren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)729-741
Aantal pagina's13
TijdschriftActa Oncologica
Volume28
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1989
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit