SMARCB1 involvement in the development of leiomyoma in a patient with schwannomatosis

Theo J.M. Hulsebos, Susan Kenter, Ulrike Siebers-Renelt, Volkmar Hans, Pieter Wesseling, Uta Flucke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

22 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'SMARCB1 involvement in the development of leiomyoma in a patient with schwannomatosis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology