SnapShot: Growing Organoids from Stem Cells

Toshiro Sato, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftKort overzichtpeer review

115 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1700-1700.e1
TijdschriftCell
Volume161
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 20 jun. 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit