Sociaal-maatschappelijke gevolgen en kwaliteit van leven in Nederland bij kinderen en jongvolwassenen opgegroeid met een chronische aandoening

L. B. Mokkink, J. H. Van Der Lee, M. Offringa, B. M.S. Van Praag, H. S. Heymans, M. A. Grootenhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)

Samenvatting

In this paper studies conducted in the Netherlands on quality of life and social status of children and young adults who have grown up with a chronic disease are summarized. Only for 21 diseases studies could be found. Growing up with a chronic disease has negative consequences in terms of social functioning, schooling and intellectual functioning. Problems in quality of life domains are reported for children with congenital heart disease, inflammatory bowel disease, spina bifida and for children with end-stage renal disease. Little is known about predictive factors such as medical determinants, personality or family factors which are related to the later functioning. Research with a psychological-theoretical background in this area should be promoted, also to contribute to the development of necessary interventions for these children and young adults.

Vertaalde titel van de bijdrageConsequences for quality of life and social status of children and young adults who have grown up with a chronic disease
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)229-235
Aantal pagina's7
TijdschriftTijdschrift voor Kindergeneeskunde
Volume75
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - dec. 2007
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sociaal-maatschappelijke gevolgen en kwaliteit van leven in Nederland bij kinderen en jongvolwassenen opgegroeid met een chronische aandoening'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit