SOCIAL LISTENING AND GOOGLE TRENDS AS TOOLS FOR ESTIMATING PUBLIC AWARENESS OF RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS

Gillian Samantha Schuurman, Louis Bont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

Respiratory Syncytial Virus (RSV) imposes a large disease burden on a global level. Public awareness of RSV is important to support preventive interventions. In this study, Google Trends and a social listening tool, Brand24, were compared for measuring changes in public awareness levels of RSV. Google Trends is recommended for future research, as it is more sensitive, cost-free and open access.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)E292-E295
TijdschriftPediatric Infectious Disease Journal
Volume41
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jul. 2022
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'SOCIAL LISTENING AND GOOGLE TRENDS AS TOOLS FOR ESTIMATING PUBLIC AWARENESS OF RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit