Socio-economic status plays important role in childhood cancer treatment outcome in indonesia

Saskia Mostert, Stefanus Gunawan, Emma Wolters, Peter van de Ven, Mei Sitaresmi, Josephine van Dongen, Anjo Veerman, Max Mantik, Gertjan Kaspers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

28 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Socio-economic status plays important role in childhood cancer treatment outcome in indonesia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen