SOHO State of the Art Updates and Next Questions: Management of Asparaginase Toxicity in Adolescents and Young Adults with Acute Lymphoblastic Leukemia

Kjeld Schmiegelow, Cecilie Utke Rank, Wendy Stock, Emily Dworkin, Inge van der Sluis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'SOHO State of the Art Updates and Next Questions: Management of Asparaginase Toxicity in Adolescents and Young Adults with Acute Lymphoblastic Leukemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science