Solitary median maxillary central incisor and congenital nasal pyriform aperture stenosis combined with asymmetric crying facies and postaxial lower limb reduction defects: A unique combination of features

F. S. Van Dijk, H. F. van Thuijl, A. Wermeskerken, R. R. van Rijn, J. M. Cobben

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

5 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We report a boy with asymmetric crying facies and bilateral absence of the 5th ray of the feet. In addition, craniofacial computed tomography showed a solitary median maxillary central incisor in combination with a narrow apertura piriformis. To our knowledge this intriguing combination of congenital abnormalities has not been described before.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)284-286
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Journal of Medical Genetics
Volume54
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2011
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Solitary median maxillary central incisor and congenital nasal pyriform aperture stenosis combined with asymmetric crying facies and postaxial lower limb reduction defects: A unique combination of features'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit