Solitary median maxillary central incisor and congenital nasal pyriform aperture stenosis combined with asymmetric crying facies and postaxial lower limb reduction defects: A unique combination of features

F. S. Van Dijk, H. F. van Thuijl, A. Wermeskerken, R. R. van Rijn, J. M. Cobben

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Solitary median maxillary central incisor and congenital nasal pyriform aperture stenosis combined with asymmetric crying facies and postaxial lower limb reduction defects: A unique combination of features'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry