Solution structure of the sequence-specific HMG box of the lymphocyte transcriptional activator Sox-4

Leo P.A. Van Houte, Vasily P. Chuprina, Marc Van Der Wetering, Rolf Boelens, Robert Kaptein, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

63 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Solution structure of the sequence-specific HMG box of the lymphocyte transcriptional activator Sox-4'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology