Somatic mutations and single-cell transcriptomes reveal the root of malignant rhabdoid tumours

Lars Custers, Eleonora Khabirova, Tim H H Coorens, Thomas R W Oliver, Camilla Calandrini, Matthew D Young, Felipe A Vieira Braga, Peter Ellis, Lira Mamanova, Heidi Segers, Arie Maat, Marcel Kool, Eelco W Hoving, Marry M van den Heuvel-Eibrink, James Nicholson, Karin Straathof, Liz Hook, Ronald R de Krijger, Claire Trayers, Kieren AllinsonSam Behjati, Jarno Drost

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

41 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Somatic mutations and single-cell transcriptomes reveal the root of malignant rhabdoid tumours'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen