Somatic reversion events point towards RPL4 as a novel disease gene in a condition resembling Diamond-Blackfan anemia

Marjolijn C J Jongmans, Illja J Diets, Paola Quarello, Emanuela Garelli, Roland P Kuiper, Rolph Pfundt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

18 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e607-e609
TijdschriftHaematologica
Volume103
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2018

Citeer dit