Somatic SDHB mutation in an extraadrenal pheochromocytoma [12]

Francien H. Van Nederveen, Esther Korpershoek, Jacques W.M. Lenders, Ronald R. De Krijger, Winand N.M. Dinjens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

60 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)306-308
Aantal pagina's3
TijdschriftNew England Journal of Medicine
Volume357
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 19 jul. 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit