Somatostatin receptor subtype 2 (sst2) is a potential prognostic marker and a therapeutic target in medulloblastoma

Marc Remke, Esther Hering, Nicolas U. Gerber, Marcel Kool, Dominik Sturm, Christian H. Rickert, Joachim Gerß, Stefan Schulz, Thomas Hielscher, Martin Hasselblatt, Astrid Jeibmann, Volkmar Hans, Vijay Ramaswamy, Michael D. Taylor, Torsten Pietsch, Stefan Rutkowski, Andrey Korshunov, Carmelia Maria Monoranu, Michael C. Frühwald

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Somatostatin receptor subtype 2 (sst2) is a potential prognostic marker and a therapeutic target in medulloblastoma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen