Sox 15, a novel member of the murine Sox family of HMG box transcription factors

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

27 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1669
Aantal pagina's1
TijdschriftNucleic Acids Research
Volume21
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 11 apr. 1993
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit