SOX17 expression and its down-regulation by promoter methylation in cervical adenocarcinoma in situ and adenocarcinoma

Anton N H Hopman, Jobran M Moshi, Klaas J Hoogduin, Monique Ummelen, Mieke E R Henfling, Manon van Engeland, Kim A D Wouters, Hans Stoop, Leendert H J Looijenga, Frans C S Ramaekers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'SOX17 expression and its down-regulation by promoter methylation in cervical adenocarcinoma in situ and adenocarcinoma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen