Sox9 marks adult organ progenitors

Meritxell Huch, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

25 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Adult stem cells play pivotal roles in self-renewing tissues but also in the post-injury repair of adult organs that normally show little proliferative activity. A new study shows that Sox9 marks a putative adult stem cell population that contributes to the self-renewal and repair of the liver, exocrine pancreas and intestine, three organs of endodermal origin.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)9-10
Aantal pagina's2
TijdschriftNature Genetics
Volume43
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 2011
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sox9 marks adult organ progenitors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit