Specific association of small heat shock proteins with the pathological hallmarks of Alzheimer's disease brains

M. M.M. Wilhelmus, I. Otte-Höller, P. Wesseling, R. M.W. De Waal, W. C. Boelens, M. M. Verbeek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

44 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Specific association of small heat shock proteins with the pathological hallmarks of Alzheimer's disease brains'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen