Spectrally selective pencil-beam navigator for motion compensation of MR-guided high-intensity focused ultrasound therapy of abdominal organs

Max O. Köhler, Baudouin Denis De Senneville, Bruno Quesson, Chrit T.W. Moonen, Mario Ries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

38 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spectrally selective pencil-beam navigator for motion compensation of MR-guided high-intensity focused ultrasound therapy of abdominal organs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen