Spectrum of histiocytic neoplasms associated with diverse haematological malignancies bearing the same oncogenic mutation

Paul G. Kemps, Konnie M. Hebeda, Steven T. Pals, Robert M. Verdijk, King H. Lam, Annette H. Bruggink, Heleen S. de Lil, Bart Ruiterkamp, Koen de Heer, Jan A.M. van Laar, Peter J.M. Valk, Pim Mutsaers, Mark David Levin, Pancras C.W. Hogendoorn, Astrid G.S. van Halteren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spectrum of histiocytic neoplasms associated with diverse haematological malignancies bearing the same oncogenic mutation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology

Keyphrases