Spindle-assembly checkpoint and gastrointestinal cancer

Richarda M de Voer, Nicoline Hoogerbrugge, Roland P Kuiper

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1279-80
Aantal pagina's2
TijdschriftThe New England journal of medicine
Volume364
Nummer van het tijdschrift13
DOI's
StatusGepubliceerd - 31 mrt. 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit