Spontaneous retroclival subdural hematoma

R. R. Van Rijn, H. Z. Flach, H. L.J. Tanghe

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)174-175
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal Belge de Radiologie
Volume86
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - mei 2003
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit