Squamous cell carcinoma of the penis. II. Treatment of the primary tumor

S. Horenblas, H. Van Tinteren, J. F.M. Delemarre, T. A. Boon, L. M.F. Moonen, V. Lustig

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

104 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Squamous cell carcinoma of the penis. II. Treatment of the primary tumor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen