Stability and prognostic influence of FLT3 mutations in paired initial and relapsed AML samples

J. Cloos, B. F. Goemans, C. J. Hess, J. W. van Oostveen, Q. Waisfisz, S. Corthals, D. de Lange, N. Boeckx, K. Hählen, D. Reinhardt, U. Creutzig, G. J. Schuurhuis, Ch M. Zwaan, G. J.L. Kaspers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

152 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Stability and prognostic influence of FLT3 mutations in paired initial and relapsed AML samples'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology

Neuroscience

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science