State of the art review bone marrow transplantation treatment for storage diseases - Keystone January 23, 1992

W. Krivit, E. Shapiro, P. M. Hoogerbrugge, H. W. Moser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

39 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)87-96
Aantal pagina's10
TijdschriftBone Marrow Transplantation
Volume10
Nummer van het tijdschriftSUPPL. 1
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit