Stem cell marker OCT3/4 in tumor biology and germ cell tumor diagnostics: history and future

Jeroen de Jong, Leendert H J Looijenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

107 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Stem cell marker OCT3/4 in tumor biology and germ cell tumor diagnostics: history and future'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen