Steroids and risk of osteonecrosis in ALL: Take a break

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)855-857
Aantal pagina's3
TijdschriftThe Lancet Oncology
Volume13
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit