Stromal and epithelial predominant Wilms Tumours have an excellent outcome: The SIOP 93 01 experience

Arnauld C. Verschuur, Gordan M. Vujanic, Harm Van Tinteren, Kathy Pritchard Jones, Jan De Kraker, Bengt Sandstedt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

43 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Stromal and epithelial predominant Wilms Tumours have an excellent outcome: The SIOP 93 01 experience'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry