Structural architecture and functional evolution of Wnts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

44 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The crystal structure of a Wnt morphogen bound to its Frizzled receptor ectodomain provides insights into the evolutionary provenance of this complex fold and offers an explanation for why Wnts utilize both lipid- and protein-mediated contacts to engage Frizzleds.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)227-232
Aantal pagina's6
TijdschriftDev Cell
Volume23
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 14 aug. 2012
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Structural architecture and functional evolution of Wnts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit