Structural architecture and functional evolution of Wnts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftDev Cell
DOI's
StatusGepubliceerd - 14 aug. 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit