Structural basis of Wnt recognition by Frizzled

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftScience
StatusGepubliceerd - 6 jul. 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit