Structure and expression of the excision repair gene ERCC6, involved in the human disorder cockayne's syndrome group B

Christine Troelstra, Wouter Hesen, Dirk Bootsma, Jan H.J. Hoeijmakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

63 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Structure and expression of the excision repair gene ERCC6, involved in the human disorder cockayne's syndrome group B'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen