Subgroup-specific localization of human medulloblastoma based on pre-operative MRI

Annika K Wefers, Monika Warmuth-Metz, Julia Pöschl, André O von Bueren, Camelia-Maria Monoranu, Klaus Seelos, Aurelia Peraud, Jörg-Christian Tonn, Arend Koch, Torsten Pietsch, Christel Herold-Mende, Christian Mawrin, Antoinette Schouten-van Meeteren, Dannis van Vuurden, Katja von Hoff, Stefan Rutkowski, Stefan M Pfister, Marcel Kool, Ulrich Schüller

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

46 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)931-3
Aantal pagina's3
TijdschriftActa Neuropathologica
Volume127
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - apr. 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit