Subtype prediction in pediatric acute myeloid leukemia: Classification using differential network rank conservation revisited

Askar Obulkasim, Maarten Fornerod, Michel C. Zwaan, Dirk Reinhardt, Marry M. van den Heuvel-Eibrink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Subtype prediction in pediatric acute myeloid leukemia: Classification using differential network rank conservation revisited'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology