Subventricular spread of diffuse intrinsic pontine glioma

Viola Caretti, Marianna Bugiani, Morgan Freret, Pepijn Schellen, Marc H.A. Jansen, Dannis G. van Vuurden, Gertjan J.L. Kaspers, Paul G. Fisher, Esther Hulleman, Pieter Wesseling, Hannes Vogel, Michelle Monje

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

73 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)605-607
Aantal pagina's3
TijdschriftActa Neuropathologica
Volume128
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 2014

Citeer dit