Successful treatment of coeliac disease by allogeneic haematopoietic stem cell transplantation

J. Hans Hoekstra, Jacqueline J. Groot-Loonen, Annemieke Van Der Weij, Peter M. Hoogerbrugge, Yvonne Kooy, Frits Koning

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)793-794
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition
Volume51
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit