Sudden death due to pulmonary embolism as presenting symptom of renal tumors

M. M. Van Den Heuvel-Eibrink, B. Lankhorst, R. M. Egeler, L. J.A. Corel, W. J.W. Kollen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

20 Citaten (Scopus)

Samenvatting

In 4-6% of patients with renal tumors in children intravascular infiltration is found. Tumor emboli are even rarer, and sudden death as presenting symptom has only been described at presentation in Wilms tumor (WT) in six cases so far. This report describes two recent cases of sudden death in patients with renal tumors in which a fatal pulmonary embolus was the first presentation.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1062-1064
Aantal pagina's3
TijdschriftPediatric Blood and Cancer
Volume50
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2008
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sudden death due to pulmonary embolism as presenting symptom of renal tumors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit