Sunscreen use and duration of sun exposure: A double-blind, randomized trial

Philippe Autier, Jean François Doré, Sylvie Négrier, Danièle Liénard, Renato Panizzon, Ferdy J. Lejeune, David Guggisberg, Alexander M.M. Eggermont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

28 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sunscreen use and duration of sun exposure: A double-blind, randomized trial'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen