18F-FDG PET/CT compared to conventional imaging modalities in pediatric primary bone tumors

Kevin London, Claudia Stege, Siobhan Cross, Ella Onikul, Nicole Graf, Gertjan Kaspers, Luciano Dalla-Pozza, Robert Howman-Giles

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

54 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '18F-FDG PET/CT compared to conventional imaging modalities in pediatric primary bone tumors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry