Support systems to guide clinical decision-making in precision oncology: The Cancer Core Europe Molecular Tumor Board Portal

Cancer Core Europe consortium

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

46 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)992-994
Aantal pagina's3
TijdschriftNature Medicine
Volume26
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jul. 2020

Citeer dit