Surgical morbidity and mortality of pediatric brain tumors: A single center audit

F. W. Neervoort, W. J.R. Van Ouwerkerk, H. Folkersma, G. J.L. Kaspers, W. P. Vandertop

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

37 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Surgical morbidity and mortality of pediatric brain tumors: A single center audit'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen