Surgical strategies for giant medial sphenoid wing meningiomas: A new scoring system for predicting extent of resection - Commentary

E. Hoving, F. Tomasello, F. F. Angileri

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)877
Aantal pagina's1
TijdschriftActa Neurochirurgica
Volume150
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit