Surgical treatment of childhood hepatoblastoma in the Netherlands (1990-2013)

Linde A D Busweiler, Marc H W A Wijnen, Jim C H Wilde, Egbert Sieders, Sheila E J Terwisscha van Scheltinga, L W Ernest van Heurn, Joseph Ziros, Roel Bakx, Hugo A Heij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

26 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Surgical treatment of childhood hepatoblastoma in the Netherlands (1990-2013)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen