Surrogate Wnt agonists that phenocopy canonical Wnt and β-catenin signalling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftNature
DOI's
StatusGepubliceerd - 11 mei 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit